Een kind adopteren

Op 2 november 2022 heeft minister Weerwind een brief naar de kamer gestuurd over de transformatie van het interlandelijke adoptiesysteem. Op dit moment zijn wij aan het bekijken wat de consequenties voor de adoptieprocedure zijn.

Meer informatie
Brochures

Meer lezen over adoptiegerelateerde thema’s? Onze brochures bevatten praktische informatie en tips.

 

Naar brochures
Adoptiemagazine online over rituelen

Dit allerlaatste nummer van het Adoptiemagazine gaat over rituelen. Rituelen kunnen houvast en structuur bieden. Geadopteerden en hun ouders komen aan het woord over hun speciale manier om herinneringen levend te houden. De Belgische klinisch psycholoog Manu Keirse vertelt meer over het belang van rituelen bij rouw. Verder weer boekentips, onderzoek belicht en nog veel meer.

Lees meer
Nieuwste blog
Een digitale huiskamer voor geadopteerden

“Hier vinden (jong)volwassen geadopteerden herkenning, erkenning en onderlinge steun en tips.” Kalinda Jager en Wiwin Veendijk zijn samen met enkele andere collega’s begeleiders van de online gespreksgroepen die Fiom aanbiedt voor geadopteerden van 18+. Zowel Interlandelijk geadopteerden als in Nederland geboren [...]

Lees meer

Minister Sander Dekker heeft de interlandelijke adoptieprocedures per direct opgeschort om kinderen en hun biologische ouders tegen mogelijke misstanden te beschermen. Dit betekent concreet dat er geen nieuwe aanvragen tot het starten van een adoptieprocedure meer in behandeling worden genomen. Degenen die al een beginseltoestemming hebben kunnen, na uitvoering van een extra toets, hun procedure afronden. Reeds geplande informatiebijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders worden geannuleerd.

Meer informatie

In de themabijeenkomsten voor aankomende adoptieouders gaan we dieper in op een aantal onderwerpen die in de voorlichting aan bod komen.

Bekijk themabijeenkomsten