Adoptie uit buitenland blijft mogelijk

Adoptie uit het buitenland blijft mogelijk. Dat bleek gisteren tijdens het algemeen overleg van de vaste commissie Justitie en Veiligheid over adoptie. Daarmee legt de kamer het RSJ-advies van eind 2016 om te stoppen met internationale adoptie, naast zich neer. Vanuit de verschillende fracties kwamen diverse kanttekeningen en vragen over onder andere de zorgvuldigheid van de procedure, dossiervorming, kosten en nazorg. Minister Dekker komt hier in een brede beleidsbrief in de tweede helft van dit jaar op terug.

Vier partijen vroegen de minister te reageren op de brief waarin Fiom en Adoptievoorzieningen aandacht vragen voor onafhankelijke, professionele ondersteuning volwassen geadopteerden. De minister vindt nazorg voor volwassen geadopteerden geen zaak voor Justitie en Veiligheid, maar de beleidsmatige verantwoordelijkheid van VWS. Dekker zegde toe het verzoek aan de minister van VWS verder te geleiden. De Kamer kreeg de toezegging dat de minister van VWS in een brief aan de Kamer binnen twee a drie maanden hierop terug zou komen.