Adoptie uit Marokko niet meer mogelijk

Vergunninghouder Wereldkinderen heeft het bericht ontvangen van de Centrale autoriteit dat adoptie uit Marokko niet meer mogelijk is, omdat de kafalaprocedures uit Marokko niet overeenkomen met interlandelijke adoptie.

De Centrale autoriteit ontwikkelt op dit moment een werkwijze voor Marokkaanse kinderen die geen mogelijkheden hebben om op te groeien in Marokko en waarvoor het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van toepassing is. Wereldkinderen heeft op dit moment geen lopende procedures, omdat er sinds februari 2013 een opschorting van kracht was. Wereldkinderen zal de contacten in dit land gaan sluiten en geen nieuwe aanvragen voor Marokko meer in behandeling nemen.