Adoptiemagazine over gehechtheid

Gehechtheid is het thema van het nieuwe Adoptiemagazine online. Lees het openhartige verhaal van een adoptiemoeder over de problemen waar zij en haar twee zoons mee worstelen. Orthopedagoog Corinne Verheule gaat in op de mogelijkheden die er zijn om gezinnen waarin gehechtheidsproblematiek speelt, te helpen. Verder in dit nummer onder meer een artikel over ‘Thuis in twee landen’, het nieuwste boek van Maureen Welscher en natuurlijk de vaste rubrieken Wetten en Regels van advocaat Vera Kidjan en het drieluik, waarin een geboortemoeder, een geadopteerde en een adoptieouder hun verhaal vertellen.

Lees meer