Adoptieouders voortaan rechtstreeks toegang klachtencommissie

Met ingang van 1 juli kunnen (aspirant-)adoptieouders die een klacht hebben over een vergunninghouder zich rechtstreeks richten tot de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA).

Op deze wijziging is aangedrongen omdat verondersteld wordt dat er een verband is tussen het geringe aantal klachten dat de KVIA jaarlijks voorgelegd krijgt; tussen de drie en zeven – en het feit dat klachten ingediend moeten worden via de vergunninghouder waar de klacht betrekking op heeft. Dat veel (aspirant-)adoptieouders op het moment dat zij ontevreden zijn over de handelwijze van een vergunninghouder nog afhankelijk zijn van die vergunninghouder zou een remmende factor zijn om rechtstreeks een klacht in te dienen. In de nieuwe regeling kunnen (aspirant-)adoptieouders schriftelijk hun klachten naar de KVIA sturen. De vergunninghouder wordt vervolgens door de KVIA in de gelegenheid gesteld om te reageren op het klaagschrift. Beide partijen zullen vervolgens door de KVIA worden gehoord.