Adoptieprocedures Haïti tijdelijk opgeschort

Op 12 december jl. heeft de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden besloten om de interlandelijke adoptieprocedures met Haïti tijdelijk op te schorten. Door de politieke instabiliteit en hevige onrusten zijn overheidsgebouwen veelal gesloten waardoor overheidsdiensten nauwelijks geleverd kunnen worden. Het voeren van zorgvuldige adoptieprocedures kan dan niet gegarandeerd worden. De veiligheidssituatie in Haïti ernstig verslechterd waardoor het reeds geldende oranje reisadvies nog meer ter harte moet worden genomen. Uiteraard blijft de Centrale autoriteit de situatie nauwlettend volgen.
Zodra er aanleiding toe is, zal het besluit heroverwogen worden. De Centrale autoriteit is met de Nederlandse Adoptie Stichting in overleg om te bezien hoe met lopende procedures kan worden omgegaan.