Adoptierelatie met Haïti opgeschort

“Vooruitlopend op de definitieve beoordeling heeft de Ca besloten (mede op advies
van het ministerie van Buitenlandse Zaken) om per direct de adoptierelatie met
Haïti op te schorten. De reden hiervoor is dat de situatie in Haïti dusdanig onveilig
is en de overheidsstructuur te kwetsbaar dat het daarom niet langer verantwoord
is om uit Haïti te adopteren. De betrokken gezinnen zijn geïnformeerd over het besluit van de Nederlandse overheid. Lopende procedures waarbij kinderen zijn voorgesteld, kunnen worden afgemaakt.”

Dit is te lezen in de Kamerbrief over voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie.