Adoptietrends 2012-2016

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een statistisch overzicht van interlandelijke adoptie over de jaren 2012 t/m 2016 gepubliceerd.