Adoptievoorlichting duurder per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 worden de verplichte voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen die een kind willen adopteren, opgesplitst. De totale kosten van gaan omhoog.

De kosten voor de zes verplichte voorlichtingsbijeenkomsten bedragen tot en met 31 december 2011 €900. Meldt u zich aan op of na 1 januari 2012, dan betaalt u allereerst €210. Dit bedrag omvat inschrijfkosten en een eerste verplichte informatiebijeenkomst. Hierin krijgt u informatie over de adoptieprocedure en de huidige adoptiepraktijk. U kunt vragen stellen over uw persoonlijke situatie en adoptiemogelijkheden. Daarna kunt u beslissen of u de adoptieprocedure voort wilt zetten. U betaalt dan €1.385 voor de volgende vijf verplichte voorlichtingsbijeenkomsten.

De nieuwe prijs is dus fors hoger. De prijs van de voorlichting was sinds 2004 niet meer verhoogd, terwijl de kosten wel blijven stijgen. Tot nu toe legde het ministerie van Veilgheid en Justitie elk jaar het verschil bij tussen de werkelijke kosten en de eigen bijdrage van de aspirant-adoptieouders. In het kader van de bezuinigingen heeft de overheid besloten dit verschil niet langer te compenseren.

Voordeel van de nieuwe inrichting is wel dat u voor een relatief laag bedrag informatie kunt krijgen over de procedure en uw mogelijkheden. U kunt daarna opnieuw beslissen of u voor adoptie kiest voordat u het hogere bedrag voor de voorlichting betaalt.

Wij geven u deze informatie in overweging mee.