Antwoorden kamervragen China en Ethiopië

Deze week heeft staatssecretaris de heer Teeven een aantal kamervragen beantwoord over de mislukte adoptie uit China en misstanden rond adopties uit Ethiopië.

  • Antwoorden kamervragen van Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over interlandelijke adoptie uit Ethiopië. Naar de brief van 10 april 2013 
  • Antwoorden kamervragen van De Caluwé en Van Oosten (VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over adoptie uit Ethiopië. Naar de brief.
  • Antwoorden kamervragen van kamer lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over adopties uit Ethiopie en de handelwijze van de vergunninghouder. Naar de brief.
  • Antwoorden op kamervragen van de leden Recourt en Ypma (PvdA) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van VWS over het geadopteerde Chinese meisje dat na drie weken bij een pleeggezin is ondergebracht. Naar de brief.