Antwoorden kamervragen extra verlaging nazorgsubsidie

De SGP heeft samen met de PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid over de bezuinigingsdoelstelling die Stichting Adoptievoorziening is opgelegd.

Kees van der Staaij: “Door adoptiegezinnen in een vroeg stadium te ondersteunen, worden problemen op latere leeftijd voorkomen. Daarom hebben wij de staatssecretaris gevraagd af te zien van de extra bezuiniging.”

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten – Hyllner heeft op 21 november schriftelijk gereageerd.