Belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en Fiom samen aan de slag voor een expertisecentrum interlandelijke adoptie

Belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en Fiom gaan samen verder met de inrichting van een expertisecentrum voor geadopteerden uit het buitenland en hun families. Op 6 juli jl. heeft het projectteam, dat vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een expertisecentrum, de bouwstenen voor de daadwerkelijke inrichting overgedragen aan betrokken organisaties, ervaringsdeskundigen en Fiom.

EC interlandelijke adoptie

Zorgvuldig proces, met ruimte voor ieders inbreng

Aanleiding voor het oprichten van een expertisecentrum is het rapport van de Commissie Joustra, waarin zij adviseren om een onafhankelijk expertisecentrum voor interlandelijk geadopteerden op te zetten. Tijdens ruim twintig bijeenkomsten in 2021 en 2022 is nagedacht over wat het expertisecentrum moet bieden, voor wie en hoe dat eruit moet zien. Belangenorganisaties, de centrale autoriteit, vergunninghouders, juridische en sociaalpsychologische experts, de wetenschap en Fiom hebben onder andere meegedacht. De uitkomsten van de bijeenkomsten en gesprekken zijn verwerkt in bouwstenen, die de basis vormen voor de verdere samenwerking en daadwerkelijke ondersteuning aan interlandelijk geadopteerden en hun families.

Professionele ondersteuning

Het expertisecentrum interlandelijke adoptie wordt dé centrale plek waar iedereen die vanuit het buitenland geadopteerd is, terecht kan voor ondersteuning en vragen over zijn of haar adoptie en afkomst. Daarnaast kunnen adoptieouders, gezinsleden en geboorteouders voor informatie en (hulp)vragen bij het expertisecentrum terecht.

Maatwerk en persoonlijke begeleiding

Het expertisecentrum wordt laagdrempelig en goed bereikbaar. Ook biedt het centrum maatwerk en waar nodig of gewenst persoonlijke begeleiding. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met specialisten uit het veld. Daarnaast is het expertisecentrum ook de plek waar experts en professionals elkaar kunnen vinden. Het centrum gaat zich specialiseren in (begeleide) inzage in adoptiedossiers en afstammingsinformatie, psychosociale ondersteuning en juridische ondersteuning. Voor veel geadopteerden is het vinden van biologische ouders en/of familie nog altijd een ingewikkelde zoektocht. Een belangrijke rol van het expertisecentrum wordt dus ook hulp bieden bij zoektochten naar biologische ouders/familie. Het expertisecentrum zal niet alles zelf doen, maar verwijst ook door naar belangenorganisaties en experts aangezien zij al veel kennis en ervaring in huis hebben.

EC interlandelijke adoptie

Krachten bundelen

Bina de Boer, adoptiecoach bij Bina Coaching: “Afstand en adoptie is een levenslang proces van vreugde en verdriet. De impact is vaak onvoorspelbaar en afhankelijk van de situatie en levensfase waarin iemand verkeerd. Door 60 jaar veldwerk, kennis, ervaring en onderzoek van alle betrokkenen in het adoptieveld te bundelen in het expertisecentrum, komt er een plek waar geadopteerden en hun naasten terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding bij vragen over afstand, adoptie, levens- en identiteitsvraagstukken.”

Nikwi Hoogland, directeur Stichting Adoptiepedia, kijkt terug op een belangrijke periode. “Nazorg, ondersteuning en erkenning zijn essentieel voor geadopteerden. De opzet van het expertisecentrum biedt weer een nieuwe stap in de goede richting. Wij hechten ook veel waarde aan de gesprekken met andere belangenorganisaties. Het is bewonderenswaardig hoeveel tijd en energie iedereen steekt in hulp bieden aan anderen. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor de Chinese en Taiwanese geadopteerden en zien wij uit naar een vruchtbare samenwerking met belangenorganisaties, het expertisecentrum en andere betrokken partijen.”

Ellen Giepmans, directeur-bestuurder bij Fiom, kijkt uit naar een prettige en intensieve samenwerking met betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen. “Samen hebben we enorm veel kennis, diensten en ervaringen in huis. Door onze krachten te bundelen, hopen we interlandelijk geadopteerden en hun families verder te helpen en voor hen nog meer van betekenis te kunnen zijn.”

Vragen, meedenken of meedoen?

Het expertisecentrum krijgt de komende maanden verder vorm. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.ecinterlandelijkeadoptie.nl om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen of om zich aan te melden om mee te werken of denken.

Naar het expertisecentrum interlandelijke adoptie