Bezuiniging adoptienazorg van de baan

De extra bezuiniging op adoptienazorg is van de baan. Dat is in de loop van donderdagavond bekend geworden. Het amendement van kamerlid Van der Staaij is mede ondertekend door CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Christen­Unie, en heeft daarmee een meerderheid.

Peter Benders, directeur van Stichting Adoptievoorzieningen: “We zijn heel erg blij met dit resultaat. Uit alle steunbetuigingen is gebleken hoeveel belang er wordt gehecht aan preventieve, laagdrempelige en hoogwaardige ondersteuning voor adoptiegezinnen. We zullen ons ervoor blijven inspannen dat adoptienazorg als specialisme geborgd blijft.”