Brief Teeven

Staatssecretaris Teeven komt in zijn brief van 4 oktober terug op de toezeggingen die hij heeft gedaan in het Algemeen Overleg van 19 april jl. Hij gaat onder andere in op adopties uit Oeganda en Haiti, de tegemoetkoming in de adoptiekosten en nazorg bij adoptie.