Cijfers interlandelijke adoptie 2019

In 2019 is het aantal interlandelijke adopties licht gedaald. Het aantal aanvragen voor een beginseltoestemming om een kind te mogen adopteren, is juist licht gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘Adoptie. Trends en analyse. Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2015 tot en met 2019’.

In 2019 bedroeg het aantal interlandelijke adopties 145. Dit zijn 11 plaatsingen minder dan in 2018, toen 156 buitenlandse adoptiekinderen in Nederlandse gezinnen werden opgenomen.
Bij Adoptievoorzieningen werd in 2019 376 keer een aanvraag ingediend voor een beginseltoestemming om een kind te mogen adopteren. Een lichte stijging ten opzichte van 2018, toen waren dat er 352. In 343 gevallen ging het om een eerste verzoek om een kind te mogen adopteren.

De meeste adoptiekinderen kwamen in 2019 uit Hongarije (27), gevolgd door China (26) en de VS en Zuid-Afrika (16). Ook in 2018 kwamen de meeste adoptiekinderen uit deze vier landen. Het aantal landen van waaruit is geadopteerd neemt af. In 2018 kwamen kinderen uit 16 verschillende landen naar Nederland, in 2019 waren dat er nog 13.

Meer lezen