FIOM en Stichting Adoptievoorzieningen pleiten voor professionele ondersteuning geadopteerden

Al jaren pleiten diverse partijen uit het adoptieveld voor onafhankelijke ondersteuning voor  geadopteerden die vragen hebben over hun afkomst en identiteit en worstelen met hun geadopteerd zijn. Fiom en Stichting Adoptievoorzieningen ondersteunen dit pleidooi en hebben bij hier aandacht voor gevraagd in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Brief aan de Kamercommissie 18 januari 2018