Geen wijzigingen adopties uit China en Ethiopië

Minister Hirsch Ballin van Justitie ziet geen reden om het beleid t.a.v. adopties uit China en Ethiopië te wijzigen. Dit blijkt uit de brieven die hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Vergunninghouders Wereldkinderen en Stichting Afrika hebben de bemiddeling uit Ethiopië inmiddels weer opgepakt.