Gezamenlijk adopteren homostellen mogelijk na 1 januari

Homoseksuele en lesbische stellen kunnen vanaf 1 januari 2009 ook samen een kind uit het buitenland adopteren. Op dit moment is dat alleen mogelijk als het gaat om een in Nederland geboren kind. Bij interlandelijke adoptie waren homoseksuele paren (m/v) tot nu toe aangewezen op de mogelijkheid van een alleenaanvraag.

Tijdens de behandeling van het onderwerp in de Eerste Kamer bleek het wetsvoorstel allerminst een hamerstuk. Door het CDA en SGP werden opnieuw principiële vragen gesteld over homoadoptie, terwijl de SP onder de aandacht bracht dat het hier vooral om symboolwetgeving gaat, omdat de staat van emancipatie in de landen van herkomst nog op een ander niveau ligt dan die in Nederland.