Hogar stopt bemiddeling

Adoptiebemiddelaar Hogar stopt binnen nu en twee jaar met haar activiteiten als vergunninghouder. Hogar acht zich niet langer in staat om binnen de huidige uitgangspunten – werken met vrijwilligers – te kunnen voldoen aan de steeds arbeidsintensievere eisen die met name door landen van herkomst gesteld worden aan vergunninghouders.

Voor de aspirant-adoptieouders waarvan dossiers bij de kinderbescherming in Colombia liggen, zal het besluit waarschijnlijk geen gevolgen hebben.