Inzage adoptiedossiers voortaan gratis

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is voornemens om de adoptiedossiers die onder het beheer van de overheid vallen, gratis ter inzage ter beschikking te stellen aan geadopteerden. Hij wil hiermee tegemoetkomen aan de wens van geadopteerden die met afstammingsvragen zitten. FIOM, de organisatie die helpt bij vragen over afstamming, krijgt een subsidie om vragen te beantwoorden van geadopteerden en hun adoptieouders.
Daarnaast wil de minister in gesprek met de vergunninghouders om te kijken op welke manier zij geadopteerden tegemoet kunnen komen voor de dossiers die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij  ingaat op Kamervragen rond afstammingsvragen en de adoptieprocedure.

Naar de brief van 10 januari 2018