Jaarverslag 2016

Het aantal adopties was in 2016 lager dan ooit, 214: 30% minder dan het jaar daarvoor. De behoefte aan advies en ondersteuning van adoptieouders bleef onverminderd groot.
Minder adopties of niet, een goede voorbereiding op adoptie én nazorg aan adoptiegezinnen is en blijft erg belangrijk. Hoe we hier in 2016 vorm aan hebben gegeven en met welke resultaten, leest u in het jaarverslag.

Naar het jaarverslag