Kafalaverzoeken opgeschort

Staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veilgheid en Justitie heeft besloten alle kafalaverzoeken per direct op te schorten. Dit geldt voor verzoeken uit alle landen waar maatregelen van kafala worden uitgesproken. Al lopende verzoeken zullen wel worden behandeld.Betrokken instanties gaan een nieuwe uitvoeringsprocedure ontwikkelen.

Kafala wordt beschouwd als een kinderbeschermingsmaatregel die voorziet in een gezagsvoorziening naar Islamitisch recht. Het lijkt daarmee het meest op een vorm van permanente/langdurige pleegzorg, omdat de familierechtelijke banden tussen de oorspronkelijke ouders en het kind niet mogen worden verbroken zoals dat bij (interlandelijke) adoptie gebeurt. In Nederland vinden de meeste verzoeken plaats voor een Marokkaans kindje. De Marokkaanse autoriteiten hebben bepaald dat kafala alleen wordt toegestaan aan aanvragers die in Marokko wonen.

Kafala valt, in tegenstelling tot interlandelijke adoptie, onder het Haags Kinderbeschermingsverdrag en niet onder het Haags Adoptieverdrag. Om de rechten van de geadopteerde kinderen het meest te waarborgen, bevordert Nederland sterke adopties (waarbij de oorspronkelijke familiebanden worden doorbroken). Dit is tegenstrijdig met de uitgangspunten die juist bij kafala worden gehanteerd.