Meer keuzevrijheid adopties VS

Minister Hirsch Ballin wil aspirant-adoptieouders meer vrijheid geven bij de keuze van een organisatie die voor hen bemiddelt bij adoptie van een kind uit de Verenigde Staten. Dat staat in een brief die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in reactie op zorgen van aspirant-adoptieouders naar aanleiding van in april aangekondigde verscherpte eisen aan adopties uit de VS.