Meiling stopt met adopties India

Stichting Meiling heeft besloten te stoppen met adoptiebemiddeling vanuit India.

Ruim twee jaar geleden werd al besloten tot een tijdelijke stop. Dit naar aanleiding van berichten over mogelijke onregelmatigheden in de afstandprocedure van een kind waarvoor Meiling in 1999 bemiddeld heeft. Ook het gebrek aan transparantie en medewerking vanuit de Indiase autoriteiten speelde een belangrijke rol. De afgelopen twee jaar is getracht helderheid te krijgen in deze zaak. Dat is niet gelukt.