Nieuw adoptiemagazine online over kleur

Mensen met verschillende huidskleuren zijn geen uitzondering in adoptiegezinnen. Hoe gaat men binnen het gezin hiermee om? En hoe kijkt de buitenwereld hier tegenaan? In dit nummer van het Adoptiemagazine online vertellen geadopteerden en adoptieouders over hun ervaringen. Verder een interview met bijzonder hoogleraar adoptie Femmie Juffer over een boek over dit thema dat in het najaar zal verschijnen, vaste rubrieken  en nog veel meer. 

Naar het magazine