Nieuw Adoptiemagazine online over scheiden

Scheiden, dat doe je niet als adoptieouder, toch? In dit nummer vertellen geadopteerden over de impact die de scheiding van hun ouders op hen heeft gehad. Chris Thie, nazorgmedewerker bij Stichting Adoptievoorzieningen, geeft op basis van een praktijkverhaal adviezen en tips aan ouders. En adoptieouders delen hun scheidingservaringen: over schuldgevoelens, boosheid en verdriet maar ook over opluchting en de momenten waarop de zon weer schijnt. Verder natuurlijk boekentips, het Drieluik, wetten en regels en nog veel meer.

Naar het magazine