Nieuw adoptiemagazine over binnenlandse adoptie

Het Adoptiemagazine online is een digitale uitgave voor iedereen die zich betrokken voelt bij afstand en adoptie. Met interviews, boekentips, columns en nog veel meer. In het laatste nummer staat Binnenlandse adoptie centraal. Een relatief steeds grotere groep, gezien het dalende aantal adopties in de laatste jaren.  We besteden aandacht aan de cijfers en gang van zaken anno nu, maar ook aan binnenlandse adopties in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Lees meer