Nieuw: cursus over puberteit

Op 20 maart 2018 start bij Stichting Adoptievoorzieningen een cursus van drie avonden voor adoptieouders met kinderen in de leeftijd van 10 – 16 jaar. Er is aandacht voor de puberteit en opvoeding in het algemeen én voor adoptiegerelateerde onderwerpen zoals identiteit en loyaliteit, gevoelens rondom afgestaan zijn en zoeken naar roots. Ouders krijgen tips over hoe zij hun puber kunnen helpen omgaan met vragen rond afstand en adoptie en handvatten voor het verbeteren van het contact en de communicatie met hun kind.

Meer informatie