Nieuwe brochure: trauma en herstel

Veel adoptiekinderen hebben in hun vroegste kinderjaren traumatische ervaringen opgedaan. Hun ontwikkeling kan hierdoor ernstig verstoord raken of vastlopen. De nieuwe beknopte brochure ‘Trauma en herstel bij adoptiekinderen’ geeft informatie en tips.

Deze brochure helpt u een eventueel trauma bij uw kind te herkennen: welk gedrag kan traumagerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen? U vindt informatie over wat u kunt doen om uw kind te helpen en waar u terecht kunt voor verdere ondersteuning of begeleiding.
De brochure bestaat uit 16 pagina’s, kost € 4,95 (incl. verzendkosten).

Bestellen