Nieuwe cursus: ‘Trauma & Herstel’

In oktober start er een nieuwe cursus ‘Trauma en Herstel’.

U leert wat trauma is en hoe trauma kan ontstaan. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u inzicht in de manieren waarop trauma zich manifesteert in het gedrag en de emoties van uw kind. U krijgt handvatten om hier beter mee om te gaan en om samen met uw kind te werken aan herstel. Daarnaast kunt u ervaringen uitwisselen met ouders die in een vergelijkbare opvoedingssituatie zitten.

De cursus is voor ouders van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Uw kind moet minimaal een jaar bij u in het gezin zijn.

De cursus vindt plaats op 4 dinsdagen en start op 26 oktober 2021

Meer informatie