Nieuwe online cursus: ‘Goed op Weg’

In januari 2022 start er een nieuwe online cursus ‘Goed op Weg’

Als adoptieouder met jonge kinderen, loopt u mogelijk tegen vragen en uitdagingen aan. We hebben een online cursus ontwikkeld om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de opvoeding van uw opgroeiende kinderen.

Deze online cursus gaat over hechting en emotieregulatie. Deze cursus is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd t/m 10 jaar.

Meer informatie