Onderzoekscommissie interlandelijke adoptie per 1 mei van start

Op 1 mei as. begint de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden met haar werkzaamheden. Het onderzoek richt zich op mogelijke misstanden bij adopties waar de Nederlandse overheid een rol bij heeft gespeeld. Het onderzoek bestrijkt ten minste de periode 1967 tot 1998, waarbij als startpunt in ieder geval de landen Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka worden onderzocht.

De Commissie wordt geleid door mr. Tjibbe Joustra en bestaat verder uit prof. dr. Beatrice de Graaf en mr. Bert-Jan Houtzagers. Uiterlijk 1 oktober 2020 wordt het rapport verwacht.

Meer informatie