Reactie Stichting Adoptievoorzieningen op rapport Inspectie Jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het handelen van Stichting Adoptievoorzieningen, de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en de Stichting Kind en Toekomst (SK&T) rond de adoptie van een tweejarig kind uit China. Gisteren is het rapport van de Inspectie Jeugdzorg verschenen. Peter Benders, directeur van Stichting Adoptievoorzieningen: “De situatie die is onderzocht is heel uitzonderlijk. Wij betreuren het zeer voor alle betrokkenen dat dit heeft kunnen gebeuren. We kunnen ons vinden in de aanbeveling van de Inspectie ten aanzien van verbetering van de adoptieprocedure en zijn graag bereid om daaraan mee te werken.”

De Inspectie heeft al eerder, in 2011, het belang van een goede monitoring en begeleiding van adoptiegezinnen onder de aandacht gebracht. De Inspectie vond dat het zicht op het kind in het gezin onvoldoende is geborgd. Hierdoor worden eventuele problemen niet tijdig gesignaleerd.

Stichting Adoptievoorzieningen heeft geen wettelijke taak in het begeleiden van adoptiegezinnen direct na plaatsing. De stichting krijgt subsidie voor opvoedingsondersteuning. Ouders kunnen vrijblijvend bellen of mailen met vragen over ontwikkeling en opvoeding van hun adoptiekind. Binnen de eerste drie jaar na aankomst van het kind in het gezin biedt de stichting adoptiespecifieke opvoedingsondersteuning aan in de vorm van video-interactiebegeleiding gericht op gehechtheid en consultatie thuis.

Peter Benders: “Meer dan ooit is het van belang dat adoptiegezinnen meteen bij de start kunnen rekenen op laagdrempelige preventieve ondersteuning bij de opvoeding. De laatste jaren worden verhoudingsgewijs steeds meer kinderen met special needs, dus kinderen die extra aandacht en medische zorg nodig hebben, geadopteerd. Ook komt 65% van de kinderen naar Nederland als ze ouder zijn dan twee jaar. Dat vraagt van ouders specifieke opvoedingsvaardigheden. Wij zijn momenteel in gesprek met het ministerie van VWS. We hopen dat dit op korte termijn leidt tot verbetering in de adoptienazorg met name in de eerste jaren na aankomst. Het preventief versterken van het probleemoplossend vermogen van adoptieouders is meer dan ooit noodzakelijk en urgent.”