Reactie minister rapporten Inspectie Jeugdzorg

Als bij interlandelijke adoptie door onvolledige of onbetrouwbare informatie de risico’s op onregelmatigheden te groot zijn, kunnen vergunninghouders de contacten met een land beëindigen. Dat stelt minister Hirsch Ballin van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van diverse rapporten van de Inspectie Jeugdzorg over interlandelijke adoptie.

De Inspectie heeft onderzocht of de bemiddeling bij interlandelijke adoptie van voldoende kwaliteit is. Onderzocht zijn het functioneren van de vergunninghouders in het kader van implementatie van het Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie. Hierin is ook het functioneren van de Raad voor de Kinderbescherming ten aanzien van het beoordelen van de geschiktheid van aspirant-adoptieouders meegenomen. Verder is onderzoek gedaan naar twee Nederlandse vergunninghouders in verband met berichtgeving over vermeende misstanden bij adopties uit het tehuis Zhenyuan in China.
De conclusies van de Inspectie Jeugdzorg zijn te vinden in de de notitie ‘Interlandelijke adoptie; knelpunten in het stelsel’.