Reactie Stichting Adoptievoorzieningen advies RSJ

Stichting Adoptievoorzieningen heeft vandaag kennis genomen van het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over een toekomstbestendig stelsel voor interlandelijke adoptie op basis van vier scenario’s die eerder dit jaar zijn opgesteld door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix.

Het advies is gericht aan de opdrachtgever van het rapport, het ministerie van Veiligheid en Justitie en gaat veel verder dan een reactie op de door het onderzoeksbureau geschetste scenario’s. Die scenario’s gaan over wijzigingen binnen het bestaande stelsel. De Raad vindt een fundamentele discussie over wel of niet adopteren wenselijk.

Wij hebben sinds het advies bekend is, al vele telefoontjes gehad van verontruste aspirant- adoptieouders. Zij vragen zich af of het nog wel zinvol is om een adoptieprocedure te starten of om ermee door te gaan. Wij begrijpen de onrust, maar kunnen geen antwoorden geven op deze vragen. We zullen bij het ministerie erop aandringen om met spoed met een reactie te komen.