Reactie Stichting Adoptievoorzieningen op advies RSJ

Vandaag hebben de samenwerkende vergunninghouders en Stichting Adoptievoorzieningen een reactie gestuurd aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het recent verschenen rapport `Bezinning op Interlandelijke Adoptie` van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).