Stichting Adoptievoorzieningen en Fiom gaan samen

Per 1 januari 2020 gaat Stichting Adoptievoorzieningen op in Stichting Fiom. De laatste jaren neemt de verbinding tussen de thema’s donorverwantschap en adoptienazorg toe. Het samengaan stelt ons in staat om beter in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar verwantschapsonderzoek en vraagstukken die samenhangen met nieuwe gezinsvormen en behoefte aan nazorg. Door het bundelen van onze krachten zetten we een stap voorwaarts in het vormen van Fiom als centrum voor verwantschapsvragen.

Het aantal interlandelijke adopties en aspirant-adoptieouders was voor Stichting Adoptievoorzieningen een te smalle basis om als organisatie zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Daarom is Stichting Adoptievoorzieningen in goed in overleg met haar opdrachtgever, het ministerie van Justitie en Veiligheid, op zoek gegaan naar een geschikte partner. Deze is gevonden in Fiom.

Met dit samengaan worden algemene voorlichting over adoptie, de voorbereiding van aspirant-adoptieouders in het kader van interlandelijke adoptie én laagdrempelige adoptiespecifieke nazorg aan adoptiegezinnen, geborgd. Zowel Stichting Adoptievoorzieningen als Fiom beschikken over kennis en expertise op het terrein van verwantschapsvragen en niet-biologisch ouderschap.

Stichting Adoptievoorzieningen blijft vooralsnog onder de naam Adoptievoorzieningen als onderdeel van Stichting Fiom opereren.