Tegemoetkoming adoptiekosten

Adoptieouders die een buitenlands kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming wordt eenmalig uitgekeerd en is een vast bedrag van €3.700,-.

Het kabinet wil adoptieouders tegemoet komen omdat de kosten van een interlandelijke adoptie fors kunnen zijn. Deze regeling vervangt de aftrekmogelijkheid van buitengewone uitgaven in verband met adoptie die per 1 januari 2009 verviel. De regeling zal gelden voor adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 tot stand zijn gekomen. Agentschap SZW en het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie stemmen af wanneer de regeling in werking kan treden.