Vergunninghouder Kind en Toekomst stopt

Stichting Kind en Toekomst stopt per 1 oktober 2020 met haar activiteiten als adoptiebemiddelaar. Het bestuur constateert dat de inzet van de Stichting steeds minder noodzakelijk is en heeft besloten om geen nieuwe verlenging van de vergunning meer aan te vragen op het moment dat de huidige vergunning verloopt, op 1 oktober 2020.

Stichting Kind en Toekomst neemt per direct geen nieuwe aspirant-adoptieouders meer aan. De nog wachtende aspirant-adoptieouders worden nog begeleid tot het verloop van de vergunning. De nog lopende procedures worden daarna uitgevoerd onder de verantwoording van een andere vergunninghouder, in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de betreffende landen.  Daarna zullen in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de betreffende landen, onder de verantwoording van een andere vergunninghouder, de nog lopende procedures worden uitgevoerd.

Meer informatie