Vergunninghouders binden zich aan Kwaliteitskader

De zeven in Nederland werkzame vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben zich met het vaststellen en ondertekenen van het ‘Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie’ verplicht om uiterlijk 1 januari 2010 te voldoen aan de daarin omschrijven kwaliteitseisen.

Het Kwaliteitskader is door de vergunninghouders zelf, in samenwerking met de Centrale Autoriteit, geformuleerd. Aanleiding was de constatering van de Inspectie Jeugdzorg dat vergunninghouders te weinig schriftelijke hebben vastgelegd over wezenlijke aspecten van de adoptieprocedure. In het ‘Kwaliteitskader’ wordt uitgebreid ingegaan op: de visie van vergunninghouders op het belang van het kind; matchen vanuit het belang van het kind; de omstandigheden waaronder de plicht tot bemiddeling komt te vervallen; het bemiddelingsdossier en het controleren van partnerorganisaties in de landen van herkomst.