Voorrangsregeling stopt

Per 1 januari 2011 wordt de versnelde procedure (voorrangsregeling) voor aspirant-adoptiefouders vanaf 42 jaar afgeschaft. Aanmeldingen tot en met 31 december 2010 kunnen nog mee in deze regeling. De laatste “voorrangsgroep” zal in februari 2011 starten.

Over de voorrangsregeling
In 1998 is een zogenaamde voorrangsregeling in het leven geroepen om oudere adoptiekinderen en/of kinderen met een special need meer kans te geven op plaatsing. Aangezien het overgrote deel van de adoptiekinderen nu twee jaar of ouder is en/of een special need heeft, is de noodzaak voor deze regeling komen te vervallen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom besloten de regeling met ingang van 1 januari 2011 op te heffen.

Meer informatie
Heeft u vragen over uw mogelijkheden om nog een beroep te doen op deze regeling in 2010? Belt u dan met onze informatielijn tel. 030 233 03 40 (dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 14.00 uur).