Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

De maatregelen rond de verspreiding van het Coronavirus hebben veel invloed op de dagelijkse gang van zaken in Nederland. En dus ook op de activiteiten van Adoptievoorzieningen. Wij houden ons aan de adviezen die gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Wat betekent dit voor onze dienstverlening?

  • Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en overige groepsbijeenkomsten worden in elk geval uitgesteld tot na 1 juni. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht zodra hierover meer bekend is.
  • Alle tot en met mei geplande face-to-face-afspraken worden verzet of vinden plaats via telefoon of videobellen.

Verder is onze bereikbaarheid onveranderd.