Welkomstdoos voor adoptieouders

Vanaf deze week gaat Stichting Adoptievoorzieningen een ‘welkomstdoos’ versturen aan adoptieouders van wie hun kind net in Nederland is aangekomen. Deze bevat een felicitatie, een aantal kleine cadeautjes, het Adoptiemagazine en informatie over de eerste periode van wennen en hechten. We hopen hiermee ouders laagdrempelig te ondersteunen in de eerste fase van het adoptieouderschap. De eerste welkomstdozen worden vanaf deze week verzonden.

‘Als je wilt adopteren moet je aan heel veel eisen voldoen, een verplichte cursus volgen en een gezinsonderzoek ondergaan. Als je kind dan eenmaal in Nederland is, sta je er alleen voor.’ Dat was een veelgehoorde opmerking tijdens een behoefteonderzoek onder adoptieouders. Reden voor Stichting Adoptievoorzieningen om de welkomstdoos te maken en adoptieouders te informeren over de mogelijkheden voor advies en opvoedingsondersteuning.