Wereldkinderen legt procedures Ethiopië stil

Wereldkinderen heeft de bemiddeling van kinderen uit Ethiopië tijdelijk stopgezet. Uit eigen dossieronderzoek bleek dat de achtergrondgegevens van kinderen niet altijd overeen kwamen met de informatie zoals die in de dossiers was opgenomen. Er worden vooruitlopend op nader onderzoek voorlopig geen nieuwe adoptieaanvragen in behandeling genomen en lopende procedures worden aangehouden.