Wijziging regels adoptieverlof

Werknemers hoeven per 1 januari 2015 adoptieverlof niet meer in een aaneengesloten periode op te nemen. Dit is een gevolg van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, die op 1 januari 2015 in werking is getreden.

Meer informatie