Wijzigingen Wobka per 1 januari 2009

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie op een aantal punten gewijzigd. De meest zichtbare daarvan zijn:

  • het wordt mogelijk voor paren van gelijk geslacht om samen een beginseltoestemming aan te vragen;
  • als sprake is van een alleenaanvrager met een partner, dan kan een verzoek om een beginseltoestemming alleen worden ingediend met instemming van deze echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel;
  • de geldigheidsduur van een beginseltoestemming wordt verlengd van drie naar vier jaar.

Meer in het staatsblad van 24 oktober 2008