Cijfers

Geplaatste adoptiekinderen

In 2016 zijn er 214 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen geplaatst. In 2015 waren dat er 304.

2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016
 Adoptiekinderen naar Nederland          705  529  488  401 354  304  214

Landen van herkomst

China blijft nog steeds het grootste land van herkomst voor Nederland met 100 kinderen. Daarna de VS met 35 kinderen, gevolgd door Zuid-Afrika met 19 adopties in 2016.

Aanvragen

In 2016 zijn er 717 aanvragen voor een Beginseltoestemming gedaan.

 2010  2011  2012 2013 2014 2015  2016
 Aanvragen 1e kind  1.290  1.004  657  540 572  528 597
 Aanvragen 2e kind e.v.     312  212  185  148 150  103 120
 Totaal  1.602  1.216  842  688 722  631 717

Analyse en trends