Cijfers

Geplaatste adoptiekinderen

In 2018 zijn er 156 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen geplaatst.

2014 2015 2016 2017 2018
Adoptiekinderen naar Nederland          354  304  214  210  156

Landen van herkomst

De meeste kinderen kwamen in 2018 uit China (28 kinderen), Hongarije  (24 kinderen) en de Verenigde Staten (23 kinderen).

Aanvragen

In 2018 zijn er 352 aanvragen voor een beginseltoestemming gedaan.

Aantal aanvragen 2014 2015  2016 2017 2018
Eerste  kind 572  528  597  399  308
Tweede e.v. kind  150  103 120   66  44
Totaal  722  631  717  465  352

Analyse en trends