Adoptieouderverenigingen

Algemene verenigingen

AdoptieOudersOverleg (AOO)
Informeel samenwerkingsverband van adoptieouderverenigingen. Zij behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden en draagt gezamenlijke standpunten uit.
e-mail info@aoo.nl
Website

AVGG, Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte
tel. 078 – 673 51 09 (na 20 uur)
e-mail info@avgg.nl
Website

LAVA, Landelijke Vereniging Adoptieouders
Landelijke, onafhankelijke vereniging van en voor adoptieouders. Behartigt de belangen van (aspirant-)adoptieouders.
e-mail info@lava-ouders.nl
Website

LOGA, Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie
Loga ondersteunt vanuit eigen ervaring gezinnen met adoptieproblematiek.
tel. 0348 – 401 917 of 030 – 293 10 56
e-mail info@logadoptie.nl
Website

Verenigingen naar land

Auntie
Auntie is een stichting voor adoptiekinderen uit Nigeria. Het initiatief hiervoor is genomen door een aantal adoptieouders.
e-mail info@auntie.nl
Website

Guateniños
Guateniños is een vereniging voor ouders die vanuit Guatemala hebben geadopteerd en de adoptiekinderen zelf.
e-mail guateninos@planet.nl
Website

Inang Bayan
Inang Bayan is een vereniging voor (gezinnen met) Filippijnse adoptiekinderen.
e-mail secretaris@inang-bayan.nl
Website

PROTEA
Protea is een vereniging voor en door adoptieouders en hun kinderen uit Zuid-Afrika.
e-mail info@www.vereniging-protea.nl
Website