Adoptieouderverenigingen

Algemene verenigingen

AdoptieOudersOverleg (AOO)
Informeel samenwerkingsverband van adoptieouderverenigingen. Zij behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden en draagt gezamenlijke standpunten uit.
e-mail info@aoo.nl
Website

AVGG, Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte
tel. 078 – 673 51 09 (na 20 uur)
e-mail info@avgg.nl
Website

LAVA, Landelijke Vereniging Adoptieouders
Landelijke, onafhankelijke vereniging van en voor adoptieouders. Behartigt de belangen van (aspirant-)adoptieouders.
e-mail info@lava-ouders.nl
Website

LOGA, Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie
Loga ondersteunt vanuit eigen ervaring gezinnen met adoptieproblematiek.
tel. 0348 – 401 917 of 030 – 293 10 56
e-mail info@logadoptie.nl
Website

Verenigingen naar land

Auntie
Auntie is een stichting voor adoptiekinderen uit Nigeria. Het initiatief hiervoor is genomen door een aantal adoptieouders.
Website

Guateniños
Guateniños is een vereniging voor ouders die vanuit Guatemala hebben geadopteerd en de adoptiekinderen zelf.
Website

Inang Bayan
Inang Bayan is een vereniging voor (gezinnen met) Filippijnse adoptiekinderen.
Website

PROTEA
Protea is een vereniging voor en door adoptieouders en hun kinderen uit Zuid-Afrika.
Website