Afstandsmoeders

De belangen van Nederlandse afstandsmoeders worden behartigd door:

Fiom
Kruisstraat 1,
5211 DT ’s Hertogenbosch
tel. 088 126 49 00
e-mail info@fiom.nl
Website