Klachtencommissie vergunninghouders

Aspirant-adoptieouders en adoptieouders hebben tijdens de adoptieprocedure te maken met vergunninghouders. Deze spelen een belangrijke rol in de adoptieprocedure, met name bij de bemiddeling. Zij kennen de regels, de procedures, weten de weg in het buitenland en beschikken daar over de juiste contactpersonen.

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de vergunninghouder en u in een persoonlijk gesprek niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, bestaat de mogelijkheid om een klacht over die vergunninghouder in te dienen bij de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA).

Naar de website van KVIA